JTV Ethiopia
JTV Ethiopia
JTV አፋላጊ ልዩ ሰርፕራይዝ የገና በዓል እለት
00:01:39
JTV Ethiopia
18 ጊዜ ታይቷል · 1 ዓመት በፊት
የምድር መጨረሻ እና ሌሎች የህዋ ፍጥረታት
00:21:01
JTV Ethiopia
12 ጊዜ ታይቷል · 1 ዓመት በፊት
ITERVIEW WITH THE NEW WEEDS TADELE ROBA AND BETHLEHEM JTV ETHIOPIA
01:20:49
JTV Ethiopia
11 ጊዜ ታይቷል · 1 ዓመት በፊት
በባህሬን የኢትዮጵያ ቀን አጀማመር
00:14:57
JTV Ethiopia
14 ጊዜ ታይቷል · 1 ዓመት በፊት
''ሌባ ቀድሞህ ሌባ ካለህ ምንታደርጋለህ?''
00:24:00
JTV Ethiopia
6 ጊዜ ታይቷል · 1 ዓመት በፊት
ተጨማሪ አሳይ