Up next


ሃገራዊት ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ጽባሕ ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሚለንየም ኣዳራሽ ብተቕርቦ ምርኢት ዑደታ ክትዛዝም`ያ

14 Views
መዝናኛ
7
Published on 24 Sep 2019 / In Shows

ሃገራዊት ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ጽባሕ ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሚለንየም ኣዳራሽ ብተቕርቦ ምርኢት ዑደታ ክትዛዝም`ያ

ኣብ ኣርባዕተ ከተማታት ኢትዮጵያ ምርኢታት ንምርኣይን ዲፕሎማሲያዊ ዑደት ንምፍጻምን ዝሓለፈ ሰሙን ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ባህላዊ ጉጅለ ትማሊ ከተማ ኣዋሳ ክኣቱ ኸሎ ድሙቕ ኣቀባብላ ከምዝተገብረሉ ካብቲ ቦታ ዝመጻና ዜና ሓቢሩ።

ድሕሪኡ ድማ ነበርትን ሓለፍትን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ኣዳራሽ ሲዳማ ምርኢት ኣቕሪባ።
ፈለማ ዝተሓትመሉ ኣብ- https://tigrigna.voanews.com/a..../%e1%88%83%e1%8c%88%

Show more
Facebook Comments

Up next