Up next


Subscribe AFAAN FOR DIASPORA 6| By Abdi Gudisa

12 Views
Ethio News
4
Published on 07 Jun 2020 / In Shows

Afaan Oromoo
Barumsa walitti fufaa Kutaa 6ffaa

Qoqqoodama jechootaa 12'n
Jecha:
'Irra butaa fi Hudhaa'
Sana dura, 1-5 #Abdi Gudisa ykn #SIIFAN TUBE jala seenaatii baradhaa

Oromo, oromiffa, oromic language tutoring

Show more
Facebook Comments

Up next